T. 630 001 421 

SPEED DATING

SLOW DATING

CENAS CLUB BEDAZZLING BLOG
 
 

POLITICA DE PRIVACITAT

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament que la desenvolupa, el RD 1720/2007, de 21 de desembre que regula les mesures de seguretat aplicables a la protecció de dades de caràcter personal Optima Sports Barcelona S.C.P., propietari de la web www.datingbarcelona.com informa als usuaris de la normativa en l’obtenció i el tractament de dades personals:

EXISTÈNCIA D’UN FITXER
Les dades personals que els usuaris ens faciliten de forma lliure i voluntaria, a través dels formularis habilitats per l’obtenció de les dades de l’usuari en aquesta web, seran incorporades al fitxer titularitat i responsabilitat de Optima Sports Barcelona S.C.P., amb domicili social al C/Renaixement 138, 1r 2a, 08290 Cerdanyola del Vallès, (Barcelona) Aquest fitxer està registrat al Registre General de Fitxers Privats de la Agencia Española de Protección de Datos.

Aquestes dades serán objecte de tractament automatitzat  sempre que l’usuari hagi donat el seu exprés consentiment amb anterioritat. Amb aquesta finalitat dating Barcelona estableix les barreres tècniques necessàries per tal que amb caràcter previ a la prestació del seu consentiment els Usuaris hagin llegit i acceptat aquesta Política de Privacitat.

FINALITAT DEL FITXER
La recollida i tractament automatitzat de les dades personals que Dating Barcelona realitza té com a finalitat   informar i donar a conèixer els serveis i esdeveniments organitzats per solters.

RECOLLIDA DE DADES
A través dels formularis de recollida de dades s’informarà a l’usuari del caràcter obligatori o facultatiu de l’aportació de les seves dades, la finalitat de la recollida de les dades, el nom i número del codi del fitxer on s’incorporen les dades personals, així com les conseqüències de l’ obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les. L’usuari garanteix que les Dades Personals facilitades són verdaderes i actuals i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en aquestes.

DRETS DE L’USUARI
En el cas de que l’Usuari consideri convenient exercir els drets que la llei li atorga i que en concret són: el dret d’Accés, el dret de Rectificació, el dret de Cancel·lació i el dret d’Oposició al tractament de les seves dades, pot contactar amb el Responsable del Fitxer, que és Optima Sports Barcelona S.C.P., via correu ordinari a l’adreça de C/Renaixement  138, 1r 2a, 08290 Cerdanyola del Vallès, (Barcelona ) o per correu electrònic a l’adreça info@datingbarcelona.com  amb còpia del seu DNI o document equivalent i la seva sol·licitud.

CESSIÓ DE DADES
Els destinataris de l'informació són el responsables del fitxer, així com els col·laboradors del responsable del fitxer i les entitats oficials públiques i privades que per llei sol·liciten la cessió de les dades.

MESURES DE SEGURETAT
Dating Barcelona garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades pels usuaris i la dels seus clients i proveïdors.

D’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Dating Barcelona ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals adequades a la qualitat de les dades facilitades pels usuaris. D’aquesta manera i d’acord amb el RD 1720/2007, de 21 de desembre, Dating Barcelona ha instal·lat els mitjans i les mesures tècniques de protecció per tal d’evitar l’alteració, tractament o ús no autoritzat, i la pèrdua de les dades i la informació. No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Interent no són inexpugnables.

MODIFICACIÓ
Dating Barcelona es reserva el dret a modificar aquesta Politica de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a la pràctica en el tractament de les dades pròpia de Dating Barcelona sempre atenent la normativa en protecció de dades. De ser axí, Dating Barcelona anunciarà en aquesta página els canvis introduïts amb l’antel·lació necessària a la seva modificació.

 
   
 
 

   
 

© 2016 -  DatingBarcelona.com
Avís Legal - Política de privacitat